Pierwsze w Polsce szkolenia
certyfikowanych Specjalistów PRSES

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Działania potrzebne do podwyższania bezpieczeństwa użytkowania regałów - szkolenia, egzekwowanie procedur, inna aktywność w zakresie podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy, czy wdrożenie systemów do zarządzania.

UŻYTKOWANIE REGAŁÓW

Czy normy techniczne obowiązują w magazynie? Prelegenci przedstawią modele audytów bezpieczeństwa w magazynie, jak powinien taki audyt być przeprowadzony, na co zwracać szczególną uwagę.

PROCEDURY ORGANIZACJA

Zestawienie i omówienie procedur zawartych w normie PN-EN 15635. Instrukcje, szkolenia, tabliczki, przepisy BHP. Co można robić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzeń oraz wypadków.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Omówienie kwestii technicznych - przeglądy z poziomu posadzki, przeglądy elementów wysokich. Opis czynności związanych z badaniami, opis danych klasyfikujących uszkodzenia. Książka raportów - jej istnienie i prowadzenie.

FAQ

Czym jest PRSES?

Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.

Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Organizuje pierwsze w Polsce szkolenia certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.

Dlaczego PRSES?

Regały magazynowe to konstrukcje podatne na uszkodzenia w czasie użytkowania, dlatego wymagają odpowiedzialnej i wykonywanej ze wszelkimi regułami sztuki – obsługi.  Regały są bezpieczne wtedy, gdy zaprojektowane i wykonane są zgodnie obowiązującymi normami,  a ich użytkowanie nadzorują odpowiednio przeszkoleni specjaliści.

Norma PN-EN 15635 określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania. Zadaniem PRSES jest kontrola urządzeń do składowania, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, dbałość  o bezpieczeństwo ich obsługi oraz kontakty z dostawcami tych urządzeń, w razie zmian konfiguracji regałów.

PRSES odpowiada za skuteczne procedury i metody do oznaczania uszkodzonych elementów i obszarów wyłączonych z użytkowania, wyłącza z użytkowania regały w złym stanie technicznym.

Kto może być PRSES?

Wspomniana norma PN-EN 15635 określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania oraz nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES – osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie. PRSES powinien posiadać wiedze na temat konstrukcji regałów i ich zastosowania, wytycznych z norm i przepisów regulujących procedury postępowania w razie zaistnienia nieprzewidzianych  zdarzeń i wypadków.

PRSES wykonuje przeglądy regałów korzystając  z nowoczesnych narzędzi gwarantujących jakość pomiarów, a tym samym właściwą ocenę uszkodzeń, powinien więc posiadać wiedzę na temat stosowania tych narzędzi. Zatem osoba desygnowana na to stanowisko, musi legitymować się wiedzą odpowiednią do realizacji nałożonych normą zadań, musi umieć ocenić ryzyko eksploatacyjne systemów składowania i magazynowania.

To musi być osoba komunikatywna, to jej pracujący w magazynie zgłaszają wszelkie zdarzenia i nieprawidłowości zaistniałe w czasie użytkowania urządzeń.

Jake są korzyści dla przedsiębiorcy?

Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.

Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie.

Specjalista PRSES poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.

Wyedukowany specjalista PRSES analizuje zdarzenia zaistniałe w magazynie i tworzy rozwiązania zapobiegające powtórzeniu się ich lub powstawaniu nowych zagrożeń.

Program

Program szkolenia PRSES przygotowany został przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej i jest zgodny ze standardami normy PN-EN: 15635. Uczestnicy szkolenia w pięciu blokach tematycznych zapoznają się ze wszystkimi zagadnieniami istotnymi zawartymi w normie i dobrymi praktykami.

BLOK A WPROWADZENIE:

Tematy: Kto to jest PRSES. Bezpieczeństwo regałów w kontekście prawa. Ryzyko związane z użytkowaniem regałów. Cele realizacji przeglądów.

BLOK B UŻYTKOWANIE REGAŁÓW:

Tematy: Zagadnienia podstawowe. Budowa regałów. Aspekty eksploatacyjne. Rodzaje uszkodzeń. 

BLOK C PROCEDURY:

Tematy: Procedury zawarte w normie PN-EN 15635. Aspekty organizacyjne. Aspekty techniczne. Wyszczególnienie procedur: nieprzekraczanie ciężarów max, kolejność obsługi, wymiana zniszczonych.

BLOK D PRZEGLĄDY REGAŁÓW:

Tematy: Rodzaje przeglądów regałów. Techniczne aspekty użytkowania regałów. Wytyczne do przeprowadzania przeglądów. Zasady realizacji przeglądów regałów. Przykłady zagrożeń. Ewidencjonowanie, historia, itd.. Konserwacje, naprawy, wymiany elementów

BLOK E ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM:

Tematy: Przygotowanie do opracowania własnego programu. Pozostałe zagadnienia dotyczące wprowadzenia procedur.

EGZAMIN: Komisja egzaminacyjna

Zestaw pytań sprawdzających wiedzę uczestników, z zakresu programu szkolenia przygotowanego przez ekspertów w oparciu o normę PN-EN: 15635.

Uczestnicy szkolenia po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują legitymację Specjalisty PRSES, uprawniającą do wykonywania przeglądów regałów magazynowych zgodnie z normą PN-EN: 15635.

Prelegenci

dr inż. Tomasz Chojnacki

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Szkoleń oraz członek Komitetu Technicznego ds. Regałów. Doradca logistyczny, specjalizujący się w projektowaniu i audytowaniu obiektów magazynowych. Zrealizował blisko 150 badań magazynów o różnorodnych systemach składowania, a także 50 wysoce specjalistycznych projektów logistycznych. W jego dorobku szkoleniowym jest przeszkolonych 350 osób w zakresie użytkowania regałów. Współautor programów szkoleniowych dla osób PRSES oraz Inspektorów PSTM. Od 2017 roku prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach organizowanych przez PSTM w zakresie bezpiecznej eksploatacji regałów, przeglądów oraz kompetencji osób PRSES. Obszary zawodowe jego działalności to: planowanie i projektowanie magazynów, audyty bezpieczeństwa i przeglądy regałów.

Marcin Olejnik

mgr inż., absolwent Wydziału MEiL PW, specjalność lotnictw, członek Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. W branży wyposażenia magazynowego od 28 lat, projektant, konsultant, realizator i wykonawca instalacji regałów paletowych praktycznie wszystkich typów. Autoryzowany inspektor regałowy SEMA. Członek założyciel i były wieloletni Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Członek Komitetu Technicznego Regałów, Przewodniczący Komitetu ds. Kwalifikacji w PSTM.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU

Czy w Twoim magazynie jest PRSES? Jeśli nie, to zgłoś udział w kolejnym szkoleniu osób odpowiedzialnych za przeglądy regałów PRSES, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN: 15635.

Najbliższe szkolenie

Ambasadorzy

VICTAULIC POLSKA SP. Z O.O.
Romax sp.j. M.Pazdor, R.Koralewski
Regalux Krzysztof Sutowski
OCEANIC
Asmet Sp. z o.o. Sp.k.
DOBRY REMONT Tomasz Zagrabiński
Leszek Wierciński Optilog-Partner
Deftrans Sp. z o.o.
SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o.
dlamagazynu.pl
SOPRO POLSKA SP. z o.o.
Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
Damco Polska Sp. z o.o.
Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
Margostal-Rewolińscy Spółka Jawna
ROMAX PRIM Sp z o.o., Sp. k.
Schatdtecor Sp. z o.o.
Tymo Maciej Kwiatkowski
ANDAMIO Patryk Wiatrak
Krak-Instal
ZACISZE S.A.
HUSDROMO
2MConcept
Orson s.c.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
PPMB PROMONT Sylwester Baradziej
Decathlon sp. z o.o.
COM40 Sp. z o.o. Sp. K
MAGNA Formpol Sp. z o.o.
CORRECT - K.BLASZCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Olimp Laboratories
MGL Sp. z o.o.
Logitec Sp. z o.o.
Safety System Krzysztof Miętek
Termo Organka Sp. z o.o.
FR-B CEGIEŁKA Adam Ptak
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Schneider Electric Bukowno Sp. z o.o.
Klingspor Sp. z o.o.
TERMABUD
WUES PROJEKT Wiktor Salamonik
GELDBACH POLSKA Sp. z o.o.
KMC Services Sp. z o.o.
Frito Lay
Kramp Sp. z o.o.
Taber Sp. z o.o.
MegaMarket S.A
ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
DELTA BOX Sp. z o.o.
CHEMEXPOL
Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.
integracja Dariusz Boniecki
MEGABUD JACEK BARTOLD
PPL Omega Pilzno Sp. z o.o.
MGL Sp. z o.o.
Tech-Mag Piotr Rudnicki
Unimont Zbigniew Słomian
Plast-Met Automotive Systems Sp. z o.o.
Zakłady Tłuszczowe Bielmar Sp. z o.o.
Jeronimo Martins Polska S.A.
Jadarbud
HD System
JS-Construction Sp. z o.o.
SANOK RUBBER COMPANY S.A.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
PPUH EMMA Martin Dal Canton
Raben Logistics Polska Sp. z o.o.